آزمون نیازهای گلاسر

برای شناخت بهتر و کمک به روند درمانی خود، شرکت کننده به پنج حوزه نیاز به بقا، عشق و تعلق خاطر، قدرت و خودشکوفایی، آزادی و تفریخ در مورد خودتان را ارزیابی می‌کنید.

دانلود PDF آزمون نیازهای گلاسر

برای ایجاد یک تصویر جامع از سرگذشت زندگی و جمع آوری اطلاعات برای روشن شدن مشکلات و یافتن راهکارهای درمانی مناسب پر کردن این پرسشنامه بسیار موثر و کارآمد بوده و از اتلاف وقت و هزینه بیشتر جلوگیری می‌کند.

دانلود PDF پرسشنامه چند وجهی زندگی

پرسش نامه چند وجهی زندگی

پرسش نامه طرحواره یانگ

هدف این پرسشنامه آشنایی بیشتر با خودتان است که تا با جملاتی که برای توصیف خودتان استفاده می‌کنید بیشتر آشنا شوید و یک نگاه کلی به خود و تصورتان از خود ایجاد کنید.

دانلود PDF پرسشنامه یانگ