پر کردن فرم روانشانسی

آزمون نیازهای گلاسر

هر انسانی در زندگی خود به 5 نیاز اساسی شامل بقا، عشق و تعلق، قدرت، آزادی و سرگرمی و تفریح احتیاج دارد. با انجام این آزمون و پاسخ‌دهی به آن، درمانگر شما می‌تواند نسبت به آسیب‌های روحی شما سریع‌تر آگاه شود و این موضوع در روند درمان شما بسیار موثر است.

دانلود PDF آزمون نیازهای گلاسر

پرسشنامه چند وجهی زندگی

پرسشنامه چند وجهی سرگذشت زندگی به درمانگر شما کمک می‌کند تا از چالش‌های سخت و آسان شما در گذشته آگاه شود. به طور کل پیشینه و تجربیات شما، می‌تواند تفکر آینده شما را بسازد. همین موضوع اهمیت تکمیل این پرسشنامه را بیشتر از قبل تعیین می‌کند.

دانلود PDF پرسشنامه چند وجهی زندگی

پرسشنامه طرحواره یانگ

هدف این پرسشنامه آشنایی بیشتر با خودتان است که تا با جملاتی که برای توصیف خودتان استفاده می‌کنید بیشتر آشنا شوید و یک نگاه کلی به خود و تصورتان از خود ایجاد کنید.

دانلود PDF پرسشنامه یانگ

مراجعین محترم

توجه داشته باشید که تمامی اطلاعات و پاسخ‌های شما مربوط به هرکدام از تست‌ها، کاملا محفوظ است و تحت هیچ عنوانی بدون اطلاع قبلی، به فرد دیگری انتقال پیدا نخواهد کرد.